Mijn interesse in Tinnitus

Ik ben geïnteresseerd geraakt in tinnitus doordat ik er een aantal jaar zelf mee werd geconfronteerd. Dus eigenlijk moest ik wel, net als u waarschijnlijk. De eerste keer dat ik met tinnitus werd geconfronteerd was na een feest in een kasteel in Kroatie en vervolgens jaren daarna toen ik in Duitsland werkzaam was. Beide keren trok het weer weg en kon ik met mijn gewone leven doorgaan. Toen in het derde jaar van mijn fysiotherapie opleiding “stak het de kop weer op”. Althans, het kwam in volle hevigheid op in mijn hoofd. Die tijd had ik ontzettend veel last van mijn nek en veel “stress” door de studie en doordat ik veel moest werken om de studie en woning te kunnen betalen.

Door mijn beroep als fysiotherapeut en student master manueel therapeut ben ik in contact gekomen met een therapeut die zelf ook manuele therapie toepast bij patienten met tinnitus. En met succes. Ondanks dat het bij mij niet geheel weg is ben ik er wel van overtuigd dat manuele therapie kan helpen met het verlichten van de klachten. Uiteraard met de hoop het helemaal weg te kunnen nemen.

Maar eerst even wat informatie over tinnitus, alhoewel ik denk dat u waarschijnlijk al veel informatie bij elkaar hebt gevonden op het internet. Het is misschien wat veel tekst maar mocht u wat missen of vragen hebben, neemt u dan gerust contact met mij op.

Tinnitus, de cijfers

Tinnitus komt van het Latijnse woord “tinnire” wat wordt vertaald als ‘rinkelen”.

In Nederland zegt ongeveer 32% van de bevolking wel eens tinnitus te horen. Daarvan lijden ongeveer 260.000 mensen (6%) aan een ernstige of validerende vorm van tinnitus. Wereldwijd hoort ongeveer 10-17% tinnitus. In de praktijk wordt tinnitus nog steeds beschouwd als een onbehandelbaar symptoom waarbij veel professionals hun patiënten vertellen dat “er niets aangedaan kan worden” of dat “ze er maar mee moeten leren leven”.

De prevalentie van tinnitus ligt mogelijk nog veel hoger dan het aantal dat hulp zoekt. De prevalentie neemt toe naarmate men ouder wordt met een plateau rond de 60-69 of 70-79 jaren met vervolgens een afname na deze leeftijd.

2 Vormen

Er bestaan 2 vormen van tinnitus, de subjectieve en de objectieve vorm. Bij de objectieve vorm hoort niet alleen de aan Tinnitus lijdende persoon het geluid maar ook een buitenstaander. Maar de meeste voorkomende is de subjectieve vorm waarbij er een soort van fantoomgeluid wordt gehoord.

Tinnitus kan in 1 of beide oren voorkomen maar kan zich ook voordoen ín het hoofd. Uit onderzoek blijkt dat het in veel gevallen in het linker oor zat, waarom dat is, is nog niet bekend.

Oorzaken

De oorzaken zijn divers. Het kan op basis van gehoorschade voorkomen, door een ontsteking van het oor, door een gezwel maar ook door klachten aan de nek, de kaak en de spieren er omheen. Dit laatste wordt ook wel de somatische of somato-sensorische vorm genoemd.

Behandelmogelijkheden

Ook de behandelingenmogelijkheden zijn divers, maar, om daar meteen duidelijkheid in te brengen, een oplossing voor tinnitus bestaat er nog niet. Eén van de meest effectieve therapieen is de Tinnitus Retraining Therapy. Dit is een combinatie van muziektherapie en een psychologische behandelingen. Daarnaast is er de mogelijkheid om het geluid met een soort gehoorapparaten te maskeren. Daarbij moet worden gezegd dat dit niet voor iedereen zinvol is. Maar dit zijn er slechts twee van een lange lijst. Andere mogelijkheden zijn onder andere: triggerpoint therapie, craniaal sacraal therapie, diverse medicatie en dieeten, gehoorapparaten, cognitieve gedragstherapie, biofeedback, acupunctuur, Low Level Laser therapie, transcraniaal magnetic stimulation, enz. enz.enz… Uit een recent onderzoek blijkt bovendien dat mensen met tinnitus zich het meest geholpen voelen door counseling en het geven van advies en informatie over tinnitus. Op facebook zijn meerdere groepen gestart waar mensen met tinnitus elkaar kunnen ondersteunen. Eén ervan lijkt met ruim 1400 deelnemers zeer effectief te zijn. Kijk maar eens op de facebook pagina: Leven met tinnitus en/of oorsuizen.

Onderzoek

Er wordt de laatste jaren echt veel onderzoek gedaan naar de behandeling van tinnitus. Vanaf cochlear implaten tot mindfullness-technieken. Ook in Nederland en Belgie wordt er volop gezocht naar een oplossing. Recentelijk zijn er twee onderzoeken gepubliceerd die de effectiviteit van manuele therapie en fysiotherapie bij mensen met tinnitus hebben onderzoek.

In het onderzoek van Michiels et al (2016) werden 38 patiënten behandeld met fysiotherapie. De groep werd door middel van randomisatie in twee groepen verdeeld waarvan de eerste groep direct begon en de tweede groep na een wachttijd van zes weken. De resultaten uit dit onderzoek laten zien dat, direct na de behandeling, 53% aangaf klinisch relevant te zijn verbeterd en na een follow-up van zes weken 24% aangeeft te zijn verbeterd.

Oostendorp et al (2016) hebben de effectiviteit van manuele therapie bij patienten met somato-sensorische tinnitus onderzocht. In dit onderzoek laten de resultaten zien dat patiënten met cervicogene somatosensorische tinnitus niet alleen statistisch als ook klinisch baat bij manuele therapie hadden. In dit onderzoek, met een pretest – posttest design, zijn 122 patiënten behandeld met Manuele therapie volgens de Utrechtse School (MTU). De patiënten werden in twee groepen verdeeld: een groep mét tinnitus sensitisatie (n= 55) en een groep zonder sensitisatie (n= 67). Alle patiënten werden behandeld volgens de MTU gecombineerd met informatief advies over tinnitus sensitisatie. Uit het onderzoek is gebleken dat de pre-/posttest verschillen bij de groep mét sensitisatie zowel statistisch significant als klinisch relevant zijn. Dit gold ook tussen de groepen onderling. De groep zonder sensitisatie was alleen statistisch significant.

Op dit moment rond ik zelf ook mijn onderzoek, als onderdeel van master studie, naar de effectiviteit van manuele therapie bij oorsuizen af. In de afgelopen maanden heb ik 15 patiënten met somato-sensorische tinnitus behandeld en is er gekeken of zowel de tinnitus luidheid als de ervaren beperkingen afnemen. Bovendien is gekeken hoe de patiënten hun herstel ervaren.

De behandeling bij Praktijk FYSIRO

De behandeling van tinnitus bij Praktijk FYSIRO wordt afgestemd op de persoon en de klacht en kan bestaan uit:

  • Informatie en advies over tinnitus
  • Manuele therapie volgens de Utrechtse School
  • Oefeningen ter bevordering van de mobiliteit en spierkracht van de nek
  • Algemene oefeningen voor nek-, schouder- en kaakspieren en gewrichten
  • Massage van de nek-, schouder- en rugspieren
  • Ontspanningsoefeningen
  • Begeleiding tijdens en na de behandeling (per mail, telefonisch of in de praktijk)

Voordat er een afspraak in de praktijk plaatsvindt, wordt u gevraagd de tinnitus vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten geven inzicht in uw klacht en hoe het uw leven beïnvloed. Op basis hiervan wordt er besloten of het zinvol is een afspraak te maken.

Tijdens de eerste afspraak, de intake / screening, zal uitgebreid worden ingegaan op de klachten die gerelateerd zijn aan het oorsuizen. Gevolgd door een lichamelijk onderzoek van (met name) de nek, schouders en rug.

Als, op basis van de intake en het onderzoek, blijkt dat een vervolg behandeling zinvol lijkt te zijn kan de behandeling kort daarop starten. Mocht dit niet het geval zijn, zal ik u dit eerlijk laten weten.

Wanneer u benieuwd bent of manuele therapie bij u kan helpen, neemt u dan alstublieft contact met mij op. Ik help u graag.

Hier vindt u de Tinnitus vragenlijsten.

Mocht u vragen hebben, schroomt u dan niet contact met mij op te nemen.

Met zeer vriendelijke groet, Robin

Praktijk FYSIRO
Weesperstraat 402
1018 DN, Amsterdam
Tel.: 06 12 72 28 67
Email: [email protected]