Vergoeding “Niet-gecontracteerde zorg!”

Ik krijg regelmatig de vraag hoeveel iemand vergoed krijgt als hij/zij bij Praktijk FYSIRO zou worden behandeld.

Praktijk FYSIRO heeft sinds de start van de praktijk geen zorgcontracten afgesloten.  Hierdoor kan de hoogte van de vergoeding van de behandelingen anders zijn als bij een gecontracteerde zorgaanbieder.  Hoe hoog de vergoeding is hangt af van de door jou afgesloten polis.

 

Hoe gaat de betaling bij Praktijk FYSIRO in zijn werk?

Per maand ontvang je per email een factuur met daarop een overzicht van de behandelingen die je hebt ondergaan. Het factuurbedrag betaal je binnen 2 weken direct aan Praktijk FYSIRO. Tegelijkertijd kan je de factuur indienen bij je zorgverzekeraar. Deze zal dan, afhankelijk van je zorgpolis, al dan niet een bedrag aan jou uitkeren.

Er zijn een aantal manieren om uit te zoeken hoe hoog de vergoeding is:

  1. Bekijk je polis en de daarbij horende vergoedingen voor Niet-gecontracteerde zorg. Deze kan je vaak online op de website van je zorgaanbieder bekijken.
  2. Bel met je zorgverzekeraar. Dit is vaak het éénvoudigst. Ze kunnen je direct vertellen wat jij voor een behandeling fysiotherapie vergoedt krijgt.
  3. Kijk op de website van Independer.  Hier staan een overzicht van alle zorgaanbieder, hun pakketten en de vergoedingen voor niet-gecontracteerde fysiotherapie. http://weblog.independer.nl/zorgverzekeringen/vergoeding-zorgverzekering-niet-gecontracteerde-fysiotherapie-2017/
  4. Tot slot kan ik contact met je zorgverzekeraar opnemen.

Wat moet je weten als je met je zorgverzekeraar contact opneemt?

Als je de eerste keer bij Praktijk FYSIRO komt, vindt er een intake gesprek plaats. De behandelingen daarna noemen we “vervolg-afspraken”. De eerste afspraak heeft in de meeste gevallen de code 1864. De vervolg afspraken hebben code 1000 (fysiotherapie) of code 1200 (manuele therapie).  Vraag je zorgverzekeraar wat je per code vergoedt krijgt. Let wel: sommige zorgverzekeraars hanteren daarentegen een vast bedrag voor niet-gecontracteerde zorg. Ongeacht de code.

De factuur voldoet aan alle eisen die de zorgverzekeraar er aan stelt.

Mocht je vragen, opmerkingen of suggesties hebben, laat dan je naam en telefoonnummer hier achter. Dan neem ik contact met je op.

Met vriendelijke groet,

Robin van Rijgersma

 

 

 

Wat ga je kiezen?

Het is weer tijd om te kiezen. Je zorgverzekering om precies te zijn. Dit jaar lijken de tarieven van de meeste zorgverzekeraars omhoog te zijn gegaan. Kijk maar eens hier! Alleen bij DSW zijn de tarieven (tot nu toe) gelijk gebleven.

Ik mag als zorgverlener geen advies geven over welke zorgverzekeraar je moet kiezen, wel kan ik je helpen om een goede keuze te maken. Ik zie het als zorgverlener als een plicht mijn patienten te informeren over de mogelijkheden. Ik hoop dat je er wat aan hebt.

Vergelijkingssites

Om een nieuwe zorgverzekering te kiezen kan je op zorgvergelijkingssites kijken, maar, zo hoorde ik gisteren op een ondernemersbijeenkomst voor fysiotherapeuten, is Independer bijvoorbeeld in handen van Achmea en ook de consumentenbond beheert een dergelijke site. Hierdoor lijken de resultaten enigzins gekleurd. Je zou om deze reden misschien beter op de website van de zorgverzekeraars zelf kijken. Het is niet het snelst, maar misschien wel objectiever!

Natura of restitutiepolis?

Het is handig om vooraf al wat dingen voor jezelf op papier te zetten. Allereerst, wil je alles vergoedt krijgen, kies dan voor een natura polis. Maar wil je bij alle zorgverleners terecht kunnen, kan je beter kiezen voor een restitutie polis. Er wordt dan vaak een groot deel van de factuur vergoed. Voorbeeld van restitutieverzekeraars zijn ONVZ, PNO en DSW. Voor een overzicht van andere restitutie-zorgverzekeraars kan ik je zeker deze pagina aanraden.

Je pakket samenstellen

Kijk daarna eens naar wat je volgend nodig denkt te hebben. Ga je sporten? Fysiotherapie! Denken jullie aan kinderen? Kraamvergoeding! Denk je dat je daarna psychologische hulp nodig zult hebben? Dan zéker ook psychologie in t pakket nemen ;-)…grapje natuurlijk. Kies misschien voor jezelf 3 of 4 belangrijke items. Als laatste kan je kijken naar de meerwaarde van een tandarts verzekering. Ben je per jaar meer uit aan je verzekering dan dat je aan je tandarts direct zou betalen, dan is dat nog een optie om te bezuinigen.

Tot slot…

Wens je nog meer informatie over specifiek fysiotherapie nodig te hebben, dan kan je altijd een beroep op mij doen of bekijk de “Checklist goed verzekerd voor fysiotherapie“.

Succes met kiezen en meld je aan voor de nieuwsbrief dan blíjf je op de hoogte.

Groet, Robin

[wysija_form id=”1”]

 

 

Geen volledige vergoeding fysio in 2014

Menzis, Stad Holland, OHRA en Interpolis stoppen met ingang van 2014 met de volledige vergoeding van fysiotherapie. Heb je een chronische aandoening waarvoor je onbeperkt fysiotherapie nodig hebt zal je dus moeten overstappen of zelf betalen.
Dit blijkt uit kamervragen die door mw. Schippers zijn beantwoord. Bekijk via onderstaande link de volledige brief met alle vragen en antwoorden omtrent deze verandering in de dekking.

Met vriendelijke groet, Robin

http://www.zorgnieu.ws/beantwoording-kamervragen-over-stoppen-vergoedingen-onbeperkt-fysiotherapie/
(Als het niet werkt, kopieer dan de link naar je browser.)

100% vrije zorgkeuze bij een restitutiepolis

Hieronder kan je lezen wat het verschil is tussen een natura en een restitutie polis. Samengevat wil het zeggen dat je bij een restitutie polis (naar mijn idee schijnbare) volledige vrije zorgkeuze hebt wat bij een natura polis niet het geval is. Maar let op, vraag eerst bij je zorgverzekeraar na of de behandelingen ook daadwerkelijk (deels) vergoed worden. Zo sprak ik afgelopen week met Friesland verzekeringen en zij willen bijvoorbeeld nog een verwijzing van de huisarts eer zij een gedeelte van de behandeling uitbetalen (zoveel wat betreft VRIJE keuze;-))

Verschil tussen naturapolis en restitutiepolis

Met de komst van het nieuwe zorgstelsel in 2006 verdween het onderscheid tussen particuliere zorgverzekeringen en het ziekenfonds. In plaats daarvan kwam er de keuze tussen de natura- en restitutiepolis.

Verschil natura- en restitutiepolis: betalen en declareren
Bij een naturapolis heb je recht op zorg die rechtstreeks door de zorgverzekeraar wordt betaald. Bij een restitutiepolis heb je recht op vergoeding van zorg. Beide soorten verzekeraars maken afspraken met zorgverleners. Deze afspraken leggen ze vast in contracten. Bij een naturaverzekeraar mag je alleen naar de gecontracteerde aanbieders. Doe je dat niet dan moet je meestal een deel van de rekening zelf betalen. Bij een restitutieverzekeraar krijg je bij elke zorgaanbieder dezelfde vergoeding en heb je dus meer keuzevrijheid. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener dan moet je wel vaak de rekening voorschieten. Deze kun je later bij je zorgverzekeraar declareren.

Verschil natura- en restitutiepolis: zorgverlener kiezen
Een belangrijk verschil tussen een naturapolis en restitutiepolis is dat verzekerden met een restitutiepolis zelf de arts en andere zorgverleners mogen kiezen. Om de zorg zo goedkoop mogelijk in te kopen, sluiten verzekeraars contracten af met zorgverleners. Als de zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met je arts of behandelaar, wordt de zorg in principe volledig vergoed. De bedoeling is ook dat zorgverzekeraars niet alleen op prijs, maar ook op kwaliteit selecteren bij het afsluiten van contracten. Bij een naturapolis kun je meestal alleen kiezen voor een arts of behandelaar waamee je zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten

Naast de natura- en restitutiepolis zijn er tegenwoordig allerlei mengvormen.

Naturapolis
Bij de naturapolis wordt alle zorg in principe vergoed. De voorwaarde hiervoor is dat je naar een zorgverlener gaat die een contract heeft met de zorgverzekeraar.

Restitutiepolis
Bij een pure restitutiepolis is een verzekerde volledig vrij om zijn eigen zorgverlener te kiezen. Het is wel mogelijk dat een verzekerde de rekening moet voorschieten die hij daarna moet declareren bij de zorgverzekeraar.

Als de zorgverzekeraar met zorgaanbieders afspraken heeft gemaakt over de betaling, hoeft de verzekerde niet voor te schieten. Bij een pure restitutiepolis betaalt de zorgverzekeraar het zogeheten ‘wettelijke tarief’ of een ‘marktconforme vergoeding’ terug.

Combinatiepolis
Onder andere Zilveren Kruis Achmea en OZF Achmea bieden een combinatiepolis aan. Bij een combinatiepolis heeft de verzekerde voor sommige vormen van zorg recht op zorg (natura) en voor andere vormen van zorg recht op vergoeding van kosten van zorg (restitutie).

Bij het naturagedeelte geldt dat de verzekeraar contracten kan hebben met een beperkt aantal zorgaanbieders. Als je zorg nodig hebt die valt onder de naturaegeling, maar de behandelaar heeft geen contract met je verzekeraar, dan kan het zijn dat je een deel van de nota zelf moet betalen.

Een voorbeeld

Johan heeft voor zijn chronische aandoening fysiotherapie nodig. Hij heeft een basisverzekering afgesloten waarin is geregeld dat de eerste 12 behandelingen niet vergoed worden en de daaropvolgende wel.

Zorgverzekeraar A heeft geen vrije keuze van zorgverlener. Dat betekent dat de 13e en volgende behandelingen alleen volledig vergoed worden als Johan naar een gecontracteerde zorgverlener gaat. Gaat hij daar niet naar toe, dan vergoedt A maar een maximumbedrag van €25 per behandeling.
Zorgverzekeraar B biedt een gedeeltelijk vrije keuze en vergoedt net als zorgverzekeraar A vanaf de 13e behandeling volledig als het een gecontracteerde zorgverlener betreft. Zo niet, dan vergoedt B maximaal 80% van het door B gecontracteerde standaardtarief. Het gecontracteerde tarief is €29 en de vergoeding is dus €23,20.
Zorgverzekeraar C heeft een volledig vrije keuze. Dit betekent dat het voor Johan niet uitmaakt of hij naar een gecontracteerde of niet-gecontracteerde fysiotherapeut gaat. Hij krijgt altijd de behandeling volledig vergoed. Johans fysiotherapeut heeft geen contract met zorgverzekeraars en berekent een bedrag van €29 per behandeling.
Berekening: Als Johan – na de 12 behandelingen die niet door de basisverzekering vergoed worden – 10 extra behandelingen nodig heeft, moet hij bij zorgverzekeraar A €4 per behandeling zelf betalen; bij zorgverzekeraar B is dit €5,80 en bij zorgverzekeraar C €0. Een totale extra bijdrage van respectievelijk €40, €58 en €0.

Bron: www.consumentenbond.nl, 11-12-13

Aanvullende verzekeringen massaal opgezegd.

(Novum) – Een recordaantal consumenten sluit voor volgend jaar alleen een basisverzekering af. De aanvullende verzekeringen worden massaal opgezegd, concludeert het AD woensdag uit een rondgang langs vergelijkingssites en zorgverzekeraars.

Bij vergelijkingssite independer.nl zocht gemiddeld slechts dertien procent van de bezoekers de afgelopen jaren alleen naar een basisverzekering. Dit jaar is dat voor het eerst 21 procent. Ook bij andere sites geven meer mensen aan geen behoefte te hebben aan aanvullende verzekeringen.

Verder overwegen meer mensen het eigen risico te verhogen. Vorig jaar koos 7,5 procent voor het hoogste vrijwillige eigen risico van vijfhonderd euro (naast het verplichte eigen risico van driehonderd euro). Dit jaar overweegt elf procent dat.

Bron: www.nationalezorggids.nl, 11-12-13.

Beste Zorgverzekering 2014

Beste familie, vrienden, patienten en clienten,

Het is verstandig en raadzaam om goed ]na te denken over welke zorgverzekering voor jou volgend jaar het beste is!

Een collega fysio-/manueel therapeut uit Leiden heeft met zijn bedrijf Corpus Mentis uitgezocht welke verzekering het beste is al je op zoek bent naar VEEL KEUZEVRIJHEID en een GOEDE DEKKING.

Bekijk zijn bevindingen op zijn website via de volgende link:
http://www.zorgverzekeringzorgverzekeraar.nl

ZORGVERZEKERAAR 2014

Zorgverleners (fysiotherapeut, tandarts, apotheker, psycholoog en huisarts) brengen een advies uit welke zorgverzekeraars volgend jaar betaalbaar zijn, volledige keuzevrijheid geven en voldoende vergoedingen bieden. Hieronder de top drie van de beste zorgverzekeraars. Via de banner (plaatje) komt u op de pagina met de juiste informatie van de nummer 1 zorgverzekeraar PNO Zorg.”

Met dank aan www.corpusmentis.nl

 

Petitie: Keuzevrijheid in de zorg!

Beste lezer,

Deze petitie in strijd tegen de toenemende macht van zorgverzekeraars. De macht leidt nu tot een beperking van keuzevrijheid voor patienten. Recent in het nieuws de strijd voor keuzevrijheid bij het Slotervaart ziekenhuis, maar dezelfde strijd geldt ook voor de eerstelijnszorg: fysiotherapie, huisarts, psychologie, apotheek, logopedie, oefentherapie, tandarts en vele andere behandelaren in de eerstelijn.

Stuur de onderstaande link, of het bericht via social media naar collegae, familie en vrienden. Wij willen hiermee veel mensen bereiken en de lijst uiteindelijk bij de politiek als protest aanbieden.

Bovenaan de pagina is de mogelijkheid de petitie te delen via Twitter, Facebook en LinkedIn.
http://www.fysiotherapiewetenschap.com/form/?url=petitie-keuzevrijheid-eerstelijnszorg

Bedankt en vriendelijke groet,

Robin van Rijgersma

——————————————————————————————————————–

Praktijk FYSIRO

Praktijk FYSIRO is een kleine solopraktijk ontstaan uit de passie voor het menselijke lichaam en met de wens om mensen met (lichamelijke) klachten te helpen. Praktijk FYSIRO biedt naast Fysiotherapie en manuele therapie ook (ontspannings-, sport en stoel-) massage, advies en voorlichting aan.

Ik help je graag, heb je dus een vraag of een (lichamelijke) klacht, neem dan gerust contact met me op.

Groet,

Robin

Keuzevrijheid

Iedereen heeft het recht om te kiezen en zijn eigen keuze te maken. Ik vind dat dat ook geldt voor mensen die naar een (para-) medicus gaan.

Hieronder is een door Corpus mentis (www.corpusmentis.nl) samengestelde lijst met restitutie zorgverzekeraars. Wil je dus naar een fysiotherapeut maar wel één die jij zelf hebt gekozen, kan je je verzekeren bij één van de onderstaande zorgverzekeraars. Van deze lijst zorgverzekeraars adviseert Corpus Mentis ONVZ.

Agis
AnderZorg
ASR
CZ Direct
De Amersfoortse
De Friesland
FBTO Zorg Premie Berekenen
IZZ
Menzis
Meeus
OHRA
ONVZ
Salland
Stad Holland
VGZ

Met vriendelijke dank aan Corpus Mentis.