Geen volledige vergoeding fysio in 2014

Menzis, Stad Holland, OHRA en Interpolis stoppen met ingang van 2014 met de volledige vergoeding van fysiotherapie. Heb je een chronische aandoening waarvoor je onbeperkt fysiotherapie nodig hebt zal je dus moeten overstappen of zelf betalen.
Dit blijkt uit kamervragen die door mw. Schippers zijn beantwoord. Bekijk via onderstaande link de volledige brief met alle vragen en antwoorden omtrent deze verandering in de dekking.

Met vriendelijke groet, Robin

http://www.zorgnieu.ws/beantwoording-kamervragen-over-stoppen-vergoedingen-onbeperkt-fysiotherapie/
(Als het niet werkt, kopieer dan de link naar je browser.)

100% vrije zorgkeuze bij een restitutiepolis

Hieronder kan je lezen wat het verschil is tussen een natura en een restitutie polis. Samengevat wil het zeggen dat je bij een restitutie polis (naar mijn idee schijnbare) volledige vrije zorgkeuze hebt wat bij een natura polis niet het geval is. Maar let op, vraag eerst bij je zorgverzekeraar na of de behandelingen ook daadwerkelijk (deels) vergoed worden. Zo sprak ik afgelopen week met Friesland verzekeringen en zij willen bijvoorbeeld nog een verwijzing van de huisarts eer zij een gedeelte van de behandeling uitbetalen (zoveel wat betreft VRIJE keuze;-))

Verschil tussen naturapolis en restitutiepolis

Met de komst van het nieuwe zorgstelsel in 2006 verdween het onderscheid tussen particuliere zorgverzekeringen en het ziekenfonds. In plaats daarvan kwam er de keuze tussen de natura- en restitutiepolis.

Verschil natura- en restitutiepolis: betalen en declareren
Bij een naturapolis heb je recht op zorg die rechtstreeks door de zorgverzekeraar wordt betaald. Bij een restitutiepolis heb je recht op vergoeding van zorg. Beide soorten verzekeraars maken afspraken met zorgverleners. Deze afspraken leggen ze vast in contracten. Bij een naturaverzekeraar mag je alleen naar de gecontracteerde aanbieders. Doe je dat niet dan moet je meestal een deel van de rekening zelf betalen. Bij een restitutieverzekeraar krijg je bij elke zorgaanbieder dezelfde vergoeding en heb je dus meer keuzevrijheid. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener dan moet je wel vaak de rekening voorschieten. Deze kun je later bij je zorgverzekeraar declareren.

Verschil natura- en restitutiepolis: zorgverlener kiezen
Een belangrijk verschil tussen een naturapolis en restitutiepolis is dat verzekerden met een restitutiepolis zelf de arts en andere zorgverleners mogen kiezen. Om de zorg zo goedkoop mogelijk in te kopen, sluiten verzekeraars contracten af met zorgverleners. Als de zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met je arts of behandelaar, wordt de zorg in principe volledig vergoed. De bedoeling is ook dat zorgverzekeraars niet alleen op prijs, maar ook op kwaliteit selecteren bij het afsluiten van contracten. Bij een naturapolis kun je meestal alleen kiezen voor een arts of behandelaar waamee je zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten

Naast de natura- en restitutiepolis zijn er tegenwoordig allerlei mengvormen.

Naturapolis
Bij de naturapolis wordt alle zorg in principe vergoed. De voorwaarde hiervoor is dat je naar een zorgverlener gaat die een contract heeft met de zorgverzekeraar.

Restitutiepolis
Bij een pure restitutiepolis is een verzekerde volledig vrij om zijn eigen zorgverlener te kiezen. Het is wel mogelijk dat een verzekerde de rekening moet voorschieten die hij daarna moet declareren bij de zorgverzekeraar.

Als de zorgverzekeraar met zorgaanbieders afspraken heeft gemaakt over de betaling, hoeft de verzekerde niet voor te schieten. Bij een pure restitutiepolis betaalt de zorgverzekeraar het zogeheten ‘wettelijke tarief’ of een ‘marktconforme vergoeding’ terug.

Combinatiepolis
Onder andere Zilveren Kruis Achmea en OZF Achmea bieden een combinatiepolis aan. Bij een combinatiepolis heeft de verzekerde voor sommige vormen van zorg recht op zorg (natura) en voor andere vormen van zorg recht op vergoeding van kosten van zorg (restitutie).

Bij het naturagedeelte geldt dat de verzekeraar contracten kan hebben met een beperkt aantal zorgaanbieders. Als je zorg nodig hebt die valt onder de naturaegeling, maar de behandelaar heeft geen contract met je verzekeraar, dan kan het zijn dat je een deel van de nota zelf moet betalen.

Een voorbeeld

Johan heeft voor zijn chronische aandoening fysiotherapie nodig. Hij heeft een basisverzekering afgesloten waarin is geregeld dat de eerste 12 behandelingen niet vergoed worden en de daaropvolgende wel.

Zorgverzekeraar A heeft geen vrije keuze van zorgverlener. Dat betekent dat de 13e en volgende behandelingen alleen volledig vergoed worden als Johan naar een gecontracteerde zorgverlener gaat. Gaat hij daar niet naar toe, dan vergoedt A maar een maximumbedrag van €25 per behandeling.
Zorgverzekeraar B biedt een gedeeltelijk vrije keuze en vergoedt net als zorgverzekeraar A vanaf de 13e behandeling volledig als het een gecontracteerde zorgverlener betreft. Zo niet, dan vergoedt B maximaal 80% van het door B gecontracteerde standaardtarief. Het gecontracteerde tarief is €29 en de vergoeding is dus €23,20.
Zorgverzekeraar C heeft een volledig vrije keuze. Dit betekent dat het voor Johan niet uitmaakt of hij naar een gecontracteerde of niet-gecontracteerde fysiotherapeut gaat. Hij krijgt altijd de behandeling volledig vergoed. Johans fysiotherapeut heeft geen contract met zorgverzekeraars en berekent een bedrag van €29 per behandeling.
Berekening: Als Johan – na de 12 behandelingen die niet door de basisverzekering vergoed worden – 10 extra behandelingen nodig heeft, moet hij bij zorgverzekeraar A €4 per behandeling zelf betalen; bij zorgverzekeraar B is dit €5,80 en bij zorgverzekeraar C €0. Een totale extra bijdrage van respectievelijk €40, €58 en €0.

Bron: www.consumentenbond.nl, 11-12-13

Aanvullende verzekeringen massaal opgezegd.

(Novum) – Een recordaantal consumenten sluit voor volgend jaar alleen een basisverzekering af. De aanvullende verzekeringen worden massaal opgezegd, concludeert het AD woensdag uit een rondgang langs vergelijkingssites en zorgverzekeraars.

Bij vergelijkingssite independer.nl zocht gemiddeld slechts dertien procent van de bezoekers de afgelopen jaren alleen naar een basisverzekering. Dit jaar is dat voor het eerst 21 procent. Ook bij andere sites geven meer mensen aan geen behoefte te hebben aan aanvullende verzekeringen.

Verder overwegen meer mensen het eigen risico te verhogen. Vorig jaar koos 7,5 procent voor het hoogste vrijwillige eigen risico van vijfhonderd euro (naast het verplichte eigen risico van driehonderd euro). Dit jaar overweegt elf procent dat.

Bron: www.nationalezorggids.nl, 11-12-13.